COM. TEC. ÀRBITRES

COMITÉ D´ÀRBITRES

Jesús Medina – President del Comitè d’Àrbitres (arbitros@fttcv.es)

  • Consultes sobre les designacions arbitrals.

  • Consultes sobre el reglament tècnic de joc i procediment arbitral.

  • Consultes sobre cursos i llicències d’àrbitre.