TRANSPARÈNCIA

Subvencions d’Administracions Públiques

Segons el que s’estableix en la Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el seu Article 3.2 i en compliment d’aquest, es detallen les subvencions concedides l’any 2023 a la Federació de Tennis Taula de la Comunitat Valenciana.

EntitatAdjudicacióImport (€)Activitat subvencionada
Generalitat ValencianaRESOLUCIÓ de 14 de juny de 202219702Programa I: Gestió i funcionament
Generalitat ValencianaRESOLUCIÓ de 14 de juny de 202221558Programa II: Activitats Esportives
Generalitat ValencianaRESOLUCIÓ de 14 de juny de 202224000Programa III: Programa de Tecnificació Esportiva
Generalitat ValencianaRESOLUCIÓ de 9 de maig de 202241604,43Plans d’Especialització Esportiva Cheste
Generalitat ValencianaRESOLUCIÓ de 3 de març de 202226400Esport a l’Escola
Generalitat ValencianaRESOLUCIÓ de 13 de maig de 20227494Integració Col·lectius: Campions Tennis Mesa
Diputació de ValènciaBOP València Núm. 154 28-VII-20226350,31Manteniment de federacions
Generalitat ValencianaRESOLUCIÓ de 27 d’abril de 20223786Seleccions Autonòmiques

Convenis

Segons el que s’estableix en la Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el seu Article 3.2 i en compliment d’aquest, es detallen les convenis que té la FTTCV l’any 2023.

EntitatAdjudicacióImport (€)Activitat subvencionada
Generalitat ValencianaSignatura de conveni12000Jocs Esportius de la Generalitat Valenciana
Fundació Trinidad AlfonsoSignatura de conveni17500FER Futur: Programa de Tecnificació Esportiva
Fundació Trinidad AlfonsoSignatura de conveni 25596Esport a l’Escola +1H
Fundació Trinidad AlfonsoSignatura de conveni846,42Seleccions Comunitat de l’Esport

Pressupostos Anuals

Normativa d’Aplicació

NormativaDocument
Funcions públiques de les federacions esportives de la Comunitat ValencianaVeure Document
Llei 2/2011 de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat ValencianaVeure Document
Decret d’Entitats Esportives. 19/01/2018 DOGV Num. 8216 Pag. 3418 i sig.Veure Document
Estatuts de la Federació de Tennis de Mesa de la Comunitat ValencianaVeure Document
Reglament General de la Federació de Tennis Taula de la Comunitat ValencianaVeure Document
Règim Disciplinari de la Federació de Tennis Taula de la Comunitat ValencianaVeure Document

Comptes anuals

PÈRDUES I GUANYS 2022

BALANÇ DE SITUACIÓ 2022

MEMORIA ECONÒMICA 2022

PÈRDUES I GUANYS 2021

BALANÇ DE SITUACIÓ 2021

MEMORIA ECONÒMICA 2021

PÈRDUES I GUANYS 2020

BALANÇ DE SITUACIÓ 2020

MEMORIA ECONÒMICA 2020

PÈRDUES I GUANYS 2019

BALANÇ DE SITUACIÓ 2019

MEMORIA ECONÒMICA 2019

PÈRDUES Y GUANYS 2018

BALANÇ DE SITUACIÓ 2018

MEMORIA ECONÒMICA 2018

Retribucions dels membres dels òrgans de govern

Cap membre de cap òrgan de govern de la FTTCV rep retribucions per realitzar aquesta tasca.