PLA D’ESPECIALITZACIÓ

CONVOCATÒRIA PROVES D’ACCES PED XEST CURS 2022/2023

Al Complex Educatiu de Xest, es desenvolupa en règim de concentració permanent el Pla d’Especialització Esportiva de tennis de taula, que a la temporada 2021/2022 compta amb 17 esportistes. L’objectiu fonamental del programa és afavorir la formació integral dels esportistes, permetent compaginar adequadament la seva activitat acadèmica amb les exigències que implica la preparació per al tennis de taula de rendiment.

La FTTCV s’encarrega de designar els tècnics del Pla i es fa responsable del procés de selecció dels esportistes. Aquest nou curs, la FTTCV ha realitzat remodelació del personal tècnic, amb l’objectiu de millorar l’atenció que reben els alumnes del centre. Daniel Valero com a coordinador i Carmen Solichero i Pilar García com a tècnics continuen, i s’han incorporat a Laura Ramírez com a sparring i Constanza Martínez com a psicòloga.

Els entrenaments es desenvolupen entre dilluns a la tarda i divendres al matí, completant en total 8 sessions dirigides setmanals, els mesos de setembre a juny.