ESPORT A L’ESCOLA

Amb l’objectiu d’augmentar la promoció esportiva en edat escolar i col·laborar amb els centres escolars a la pràctica esportiva, la FTTCV s’uneix el 2019 al programa Esport a l’Escola de la Generalitat Valenciana i el 2020 al Programa Esport a l’Escola +1H de la Fundació Trinidad Alfonso. Des de llavors, s’han impartit més de 2500 hores de tennis de taula a centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Mentre que el primer programa consisteix en la realització de sessions teòriques i pràctiques als centres educatius promotores de l’activitat física i l’esport (CEPAFE) dirigides a alumnes entre 5è d’EP i 2n d’ESO, el segon se centra en els cursos de 3r i 4t d’EP, i així són programes complementaris que permetin fomentar el tennis de taula a l’escola en diferents grups d’edat.

Les sessions teòriques dutes a terme pels tècnics de la FTTCV Guillermo Llobregat, Sergio Sánchez, Carmen Solichero i Juan Ignacio Iranzo.